Tüketicilerin kalite ve güvenlik talepleri ve artan düzenleyici müdahaleler protein endüstrisi açısından zorluk teşkil etmeye devam etmektedir. Et ve kümes hayvanları üreticileri ve paketleyicileri kritik işlem alanlarıyla karşı karşıya, hayvanların tesise ulaştığı andan nihai ürün paketlemeye kadar dikkatli bir kontrol sistemi gerektirmektedir. Bir ürünün sağlamlığını korumak bu nedenle en zorlu sorumluluklardan biridir, ve birincil ya da ikincil üretici olsun veya düşük ya da yüksek özen gerektiren üretim ortamları olsun, hijyen belirleyici bir etmendir.

Ecolab kendini Et ve Kümes Hayvanları Endüstrisine kapsamlı ve etkin bir hijyen kalite yönetimi programı sağlamaya adamıştır. Ecolab hijyen boşluğu belirleme, personel hijyen ve erişim kontrolü, yenilikçi açık yüzey hijyen ekipmanı ve kimyası, gıda yüzeyi işleme ürünleri, hijyen izleme ve kontrol ürünleri ve bir tesis içerisinde veya tüm şirket içerisindeki tüm hijyen müdahalelerini izleyen ve raporlayan hijyen yönetim sistemini kapsayan işletmeye özel programlar sunmaktadır. Müşterilerimiz;

  • Mevcut en kapsamlı temizleme ve dezenfeksiyon ürünlerinden  

  • Pazarda benzeri olmayan bir uzman servis gücünden

  • Tüm Gıda Üretim sektörleri için yenilikçi ve değer yaratmayı esas alan çözümlerden

  • Özel Yönetimsel ve Yönetsel sistemlerden faydalanmaktadır