Kuru işleme alanlarında en uygun hijyen düzeylerini sağlamak gerçekten büyük bir zorluktur. Kapalı üretim dönemleri ve neme duyarlı üretim alanları genellikle sürekli temizliğe engel teşkil eder. Buna rağmen, üretim süreci boyunca oluşan nem kapalı sistemlerde küflenmeye neden olabileceğinden temizlik gereklidir. Bu nedenle, hassas bileşenlerin işlenmesinde kullanılan ekipmanın temizlenmesi ve sterilize edilmesi sıvı kimyasal yerine özel malzemelerin ve teknolojilerin kullanımı gerektirir. Ayrıca, kurutulmuş ve fırınlanmış mamul üreticilerinin tesis ile perakende satış noktaları arasında ürünlerin taşınmasında kullanılan konteynerler ve kutular için yüksek hijyen ve görünüm standartlarını sağlaması gerekir  

Ecolab Kurutulmuş Ürün ve Unlu Mamuller Endüstrisine etkin ve güvenli temizlik çözümleri sunmaktadır. Yenilikçi tesis hijyen çözümlerimiz doğrudan kişisel hijyen ve tünel yıkama konseptlerine bağlıdır. Susuz (Kuru) temizleme teknolojilerimiz en zor durumlar için dahi uygulanabilir çözümler sağlamaktadır. Sonuç;

  • Kanıtlanmış teknoloji ve uygulamalı kimya ve teknik bilgi kombinasyonu

  • Yenilikçi, susuz temizleme çözümleri

  • En küçük fırına veya dükkana dahi uygun endüstriyel çözümler

  • Özelleştirilmiş sıcak yüzey işlemleri ve temizleme prosedürleri