İşlem süresince, dayanıksız meyve ve sebzeler bozulma ve hastalık bulaştırıcı mikroorganizmalarla çapraz bulaş riskine açıktır. Bu riskler kamuoyunun dikkatini çekme, ve aksi giden bir durum söz konusu olduğunda halka duyurulması risklerini de içermektedir. Tüketime hazır ve işlenmiş meyve ve sebzelerin mikrobiyal kirlenmeden korunması bu nedenle son derece önemlidir.

Ayrıca, mevsimlik üst sınırlar sürekli bir işlem akışı sağlamak için güvenilir ekipmanlar gerektirir. İşleme ekipmanının paslanması veya aşınması düşük verimliliğe neden olup, kayda değer bir mali etkiye de sahiptir.

Ecolab Meyve ve Sebze İşleme Endüstrisinde Ar-Ge kaynaklarına odaklanmış ve güvenli prosesler sağlayan etkin hijyen çözümleri geliştirmiştir. Bu gelişmeler su yolu ve suya daldırma sistemleri hijyen izleme ve kontrol sistemleri ve bir tesis içerisinde veya tüm şirket içerisindeki tüm hijyen müdahalelerini izleyen ve raporlayan hijyen yönetim sistemini kapsamaktadır Bu gelişmeler:

  • Geliştirilmiş gıda ve çalışan güvenliği

  • Çevresel ve ekolojik olarak sorumlu çözümler

  • Daha uzun raf ömrü ve daha az bozulma

  • Su ve enerji kullanımında azalma sağlamaktadır