COSMO COOL WT 6500 
Korozyon ve Taş Önleyici

SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİNDE STABİLİZE EDİCİ ISLAH ÜRÜNÜ

 

 

 

 

TANIMI


CosmoCool WT 6500 endüstriyel su soğutma sistemlerinde, metal yüzeylerindeki korozyon kadar taş oluşumunu da önlemek için özel formüle edilmiş komple ıslah ürünüdür. Sirkülasyon sistemlerinin metal yüzeylerinde en düşük korozyon ve en az kirlenmeyi elde etmek için tasarlanmış polifosfonat-poliakrilat ve organik inhibitörlerin özel bir karışımıdır.
Taş önleyici   CosmoCool WT 6500’ nin kullanımının faydaları şunlardır:

  • Konsantrasyona bağlı olarak inhibe edici gücü,
  • Bu etkinliğin uzun süre devam etmesi,
  • Sıcaklık, pH ve sistem kirleticilerine karşı kararlılığı,
  • Formülasyondaki diğer bileşenlerle uyumluluğu.

CosmoCool WT 6500 klora karşı kararlıdır, kimyasal bozunma pratik olarak gerçekleşmez ve antikorozif etkinliği yükseltgen maddelerin varlığında da aynıdır. Kirletici kimyasal maddeler içermez ve bütün organik aktif bileşikleri biyolojik olarak bozunabilir.

 

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

 

Görünümü                                   : Sarımsıdan – koyu kahveye sıvı

Koku                                 : aromatik
Özgül ağırlığı (20oC’ de) : 1.05 – 1.25
pH                                     : 1.0 – 2.0
Kaynama noktası             : 102oC
Donma noktası                : -4oC
Suda çözünürlüğü          : tüm oranlarda

 

 

 

DOZAJ

 

CosmoCool WT 6500, soğutma sistemlerine, suyun kimyasal özelliklerine ve sistem verilerine (akış, hacım, sıcaklık, vb.) bağlı olarak 5-10 ppm arasında beslenir.
Kimyasal bir sıvıdır, suyla seyreltilerek veya konsantre halde bir dozaj pompası ile devreye dozajlanabilir. Besleme ünitesi paslanmaz çelikten veya plastikten yapılmalıdır.
Korozyon inhibitörleri, köpük kesiciler, biyositler, klor dahil su ıslahında kullanılan birçok bileşiğin bulunduğu sistemlerle uyumlu olmakla beraber CosmoCool WT 6500’ nin soğutma suyu ıslahında kullanılan diğer kimyasallarla karıştırılmasını tavsiye etmeyiz.

KULLANIM ve DEPOLAMA
Cosmo Cool WT 6500 , tüm kimyasallar için gerekli normal sağlık koşullarına uygun kauçuk eldiven, koruyucu gözlükler, vb. ile kullanılmalıdır.
Göz ve deri ile temasından kaçınılmalı ve yutulmamalıdır.
İçme sularında kullanılmamalıdır.
Normal ortam sıcaklığında (5-30oC) saklanmalıdır. Ağzı mühürlü varillerde 2 yıl raf ömrü vardır.
AMBALAJ
Net 25 Kg ve 60 Kg.lık PE bidonlardadır.