COMOLİNE CD  1100+ 
                                   SOĞUTMA SUYU  GENEL  DİSPERSANTI                          

TANIM VE KULLANIM        :       
CD  1100+,soğutma suyu devrelerinde askıda katı maddelerden,demirden ve biyolojik kirlilikten kaynaklanan depozit oluşumunu önleyerek ısı transfer verimini artırır. Ağır metaller içermemesi nedeniyle çevre açısından zararlı deðildir.Klorlama verimini artırır.  (HAS&HBS)

GENEL SPESİFİKASYON    :        
Görünüş           : Berrak sıvı
pH                    : Nötr
Özgül ağırlık      : 1.25 gr / cm³                              

ISLAH VE DOZAJ                 :         
Sistemde kullanılacak CD  1100+ miktarı çalışma koşullarına, sistem suyunun analizine ve askıda   katı madde miktarına bağlıdır. Normal dozaj miktarı  10-50 ppm. arasında değişir.

ÜRÜN ETKİNLİKLERİ        :        
CD  1100+  ile su sirkülasyon devrelerinde askıda katı maddelerden kaynaklanan depozit oluşumunu önlemek ve biositlerin verimlerinin arttırılması amacıyla hazýrlanmýþtýr.Ýnsan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir zararı yoktur.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ    :     ;
Pratik kullanımlı  35 lt.lik plastik ambalajlarda bulunur. Açılmamış ambalajlarda raf ömrü bir yıldır. (No temp.range type)    

ÇEVRE  BİLGİSİ                    :         
US- FDA
  ve  UK-DOE ‘nin  koymuş olduğu kurallara göre, bu ürünümüzün gıda ile buharın  doğrudan temas ettiği proseslerde buhar ve kondensatın  şartlandırılması  için kullanılmasında, hiçbir sakınca yoktur.(FDA Section No. 173.310)