COSMOLİNE CWT 601
Korozyon ve Taş Önleyici

         SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİNDE STABİLİZE EDİCİ ISLAH ÜRÜNÜ

TANIMI

CW 6011 endüstriyel su soğutma sistemlerinde, metal yüzeylerindeki korozyon kadar taş oluşumunu da önlemek için özel formüle edilmiş komple ıslah ürünüdür. Sirkülasyon sistemlerinin metal yüzeylerinde en düşük korozyon ve en az kirlenmeyi elde etmek için tasarlanmış polifosfonat-poliakrilat ve organik inhibitörlerin özel bir karışımıdır. Taş önleyici  CWT 6011  nin kullanımının faydaları şunlardır:

  • Konsantrasyona bağlı olarak inhibe edici gücü,
  • Bu etkinliğin uzun süre devam etmesi,
  • Sıcaklık, pH ve sistem kirleticilerine karşı kararlılığı,
  • Formülasyondaki diğer bileşenlerle uyumluluğu.

Cosmoline CWT 6011 klora karşı kararlıdır, kimyasal bozunma pratik olarak gerçekleşmez ve antikorozif etkinliği yükseltgen maddelerin varlığında da aynıdır. Kirletici kimyasal maddeler içermez ve bütün organik aktif bileşikleri biyolojik olarak bozunabilir. 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Görünümü: Sarımsıdan – koyu kahveye sıvı
Koku : aromatik
Özgül ağırlığı (20oC’ de) : 1.05 – 1.25
pH : 1.0 – 2.0
Kaynama noktası : 102oC
Donma noktası : -4oC
Suda çözünürlüğü : tüm oranlarda 

DOZAJ

CWT 6011, soğutma sistemlerine, suyun kimyasal özelliklerine ve sistem verilerine (akış, hacım, sıcaklık, vb.) bağlı olarak 5-10 ppm arasında beslenir.Kimyasal bir sıvıdır, suyla seyreltilerek veya konsantre halde bir dozaj pompası ile devreye dozajlanabilir. Besleme ünitesi paslanmaz çelikten veya plastikten yapılmalıdır. Korozyon inhibitörleri, köpük kesiciler, biyositler, klor dahil su ıslahında kullanılan birçok bileşiğin bulunduğu sistemlerle uyumlu olmakla beraber COSMO BWT  8100 ‘ nin soğutma suyu ıslahında kullanılan diğer kimyasallarla karıştırılmasını tavsiye etmeyiz.

KULLANIM ve DEPOLAMA

CWT 6011, tüm kimyasallar için gerekli normal sağlık koşullarına uygun kauçuk eldiven, koruyucu gözlükler, vb. ile kullanılmalıdır.
Göz ve deri ile temasından kaçınılmalı ve yutulmamalıdır.
İçme sularında kullanılmamalıdır.
Normal ortam sıcaklığında (5-30oC) saklanmalıdır. Ağzı mühürlü varillerde 2 yıl raf ömrü vardır.


AMBALAJ
Net 25 Kg ve 60 Kg.lık PE bidonlardadır.