SHORT-CUT

WAX VE KATRAN SöKüCü

Görünüşü

:

Açık sarı

Çözülmesi

:

Su ile her oranda karışır

özellikleri

:

--

SHORT-CUTsu ile seyreltildiğinde oluşturduğu emülsiyon

sayesinde dik yüzeylere tutunarak yağ, gres, wax, katran ve

yakıt artıklarını söker.

--

Emniyetli, hoş kokulu ve ekonomiktir.

--

Gıda endüstrisi, tamir atölyeleri, gemicilik sektörü, inşaat sektörü,

otomotiv sanayi, mutfak ve ithal araçların P.D.I safhasında

kullanılır.

Uygulama Şekli

ve Miktarları

:

--

En iyi sonuç için önce; 1 birimSHORT-CUTile 1 birim su iyice

karıştırılır. Sonra karışıma 2 birim su ilave edilerek tekrar karıştırılır.

--

Temizlenecek yüzeye püskürtülür veya bez, fırça yardımıyla

sürülür. 5 - 10 dakika bekledikten sonra su ile durulanır.

:

:

+10 ve 35 OC arasında bekletilmesi önerilir.

üretim tarihinden itibaren 12 ay içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Dikkat

:

Konsantre ürün ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Uyarı

:

Boş bidonları başka bir amaç için kullanmayınız.

Yanıcı maddelerle temasta yangına

neden olabilir.

Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

ENDüSTRİYEL KULLANIM İçİNDİR.