THUNDER

 

AĞIR YAKIT (FUEL-OİL) KATIĞI TÜM SANAYİ KURULUŞLARI, GEMİLER VE KALORİFER KAZANLARI İÇİN PERFORMANS ARTIRICI
Aromatik veAlifatik esaslı kuvvetli solventlerin emülgatör maddelerle yüzey aktif maddelerin kombinasyonu ile hazırlanmış etkili bir Fuel-Oil katkı maddesidir.Bir Fuel-Oil ıslah maddesi olarak THUNDER yakıtın birikintilerinin yakıt sistemlerinde meydana getirdiği güçlükleri ortadan kaldırır.Yakıt içerisinde askıda bulunan suyu emülsiye ederek, tortuyuda disperse ederek yakıtın daha iyi atomize olmasını sağlar.Yakıtı incelterek yakıt ısıtıcılarının verimini artırır.Yakıt devrelerinde karbonize olmuş sert birikinti ve tortulaşmış çamur ve parafini eriterek bunların doğuracağı problemleri ortadan kaldırır.
UYGULAMALARI:Fuel-Oil islah maddesi olarak THUNDER tank dibinden baca çıkışına kadar yakıt kullanımında doğabilecek problemleri önlemek için yakıt tankına ilave edilir.Yakıtı daha stabil ve homojen bir sıvı haline getirebilen emülgatörler ve yüzey aktif maddelerle formüle edilmiş olduğundan THUNDER ilave edilen yakıt sistemine kararlı bir akışsağlanmış olur.Neticede temiz bir yanma mahalli ve yakıttan maksimum ısı elde edilmiş olur.yakıtın içerisindeki THUNDER’in etkisi ile tortu,su,parafin ve suspans ağır hidrokarbonlar parçalanarak dağılır.Bu ise tank diplerinin,Fuel-Oil ısıtıcılarının,yakıt filitrelerinin ve brülör mememlerinin daha az temizlenmesini gerektirerek işletme ve bakım giderlerinde ekonomiklik sağlar.Netice olarak yukarıda sıralanan tüm avantajlar iyi seçimi yapılmış bir yakıt maddesi ile sağlanırken, her birim yakıttan daha fazla enerji elde edilmiş olur.
DOZAJ:THUNDER tortu oluşumunu önlemek ve oluşmuş tortu ve birikintiyi dağıtmak için sistemindeki tüm tank birimlerine ilave edilebilir.Ancak maksimum yarar elde etmek için ana yakıt tankına ilave edilmesi tavsiye edilir.Böylece bütün sistemde görev yapabilir.
THUNDER’in normal dozajı 5 ton yakıta 1lt’dir.Yakıt devrelerinin kirlilik  durumuna göre bu dozaj artırılabilir veya değiştirilebilir.THUNDER Fuel-Oil  tankına üstten dökülerek doze edilebildiği gibi, tank boş iken konulup üstten yakıt alınarak yapılan uygulamadan kuşkusuz daha iyi netice alınabilir.Ayrıca ana Fuel-Oil tankına yakıt alınması esnasında basit bir dozaj gurubu veya ekipmanı ile Fuel-Oil’e yapılacak oransal ilave şeklinde yapılacak dozaj daima tercih edilmelidir.